ก่อตั้งค่ายลูกเสือบ้านอัษฎาวุธ
เริ่มก่อตั้ง พัฒนาพื้นที่ 100 ไร่ ปี 2539ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของคุณเท๊า และคุณต้อย  ชัยนิรัติศรัยได้สร้าง "บ้านอัษฎาวุธ” อาณาจักรของค่ายพักแรมแห่งนี้ให้เป็นศูนย์อบรมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยยึดแนวทางการทำงาน "บริการด้วยหัวใจ" บนพื้นฐานของความจริงใจ ความสุภาพ การเชื่อฟัง เป็นหนึ่งเดียว และความ พอเพียงเช่นเดียวกับความหมายของคำว่า “SCOUT

  • Sincerity = ความจริงใจ
  • Courtesy = ความสุภาพ
  • Obedience = การเชื่อฟัง
  • Unity = ความเป็นหนึ่งเดียว
  • Thrifty = ความพอเพียง

ค่ายลูกเสือเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง มากขึ้นใน ปี 2551
ด้วยความศรัทธา นำมาซึ่งความมุ่งมั่น ในปีที่ 12 ของค่าย "บ้านอัษฎาวุธ” กับความลงตัวของแนวเขาตะนาวศรี อันเป็นรอยต่อของอำเภอกุยบุรี และสามร้อยยอด และค่ายบ้านอัษฎาวุธได้พัฒนาพื้นที่แห่งหุบเขาอีกกว่า 100 ไร่จึงทำให้เกิดพื้นที่ค่ายพักแรมเชิงผจญภัยใกล้ชิดแนวป่าและกลิ่นไอของป่า กับนิยามแห่งความกล้า ท้าทาย กับทุกสไตล์ของคนรักป่า

จนถึงปัจจุบันนี้ มีสถานศึกษามากมายที่ให้ความไว้วางใจ "ค่ายบ้านอัษฎาวุธ" ของเราเข้ามาเข้าค่ายฝึกอบรมกันมากมายหลายสถานศึกษา เป็นการการันตีได้ว่า "ค่ายบ้านอัษฎาวุธ"ของเรานั้นมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดในค่าย อาหาร และครูฝึกที่มีคุณภาพ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกค่ะ

"ค่ายบ้านอัษฎาวุธ" หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ตอนรับ สถานศึกษาเข้ามาร่วมแบ่งประสบการณ์กัน เรายินดีต้อนรับค่ะ

.